Tháng: Tháng Mười 2021

Utahraptor

Nguồn gốc Utahraptor là một thành viên của Dromaeosauridae, một họ khủng long theropods thường được biết đến với cái tên raptor (“chim ăn thịt”), với nhiều thành viên …